Uitstap naar de Bataviawerf in Lelystad

13/10/2006

De geplande uitstap naar de Bataviawerf in Lelystad op vrijdag de 13de toonde aan dat houtsnijders helemaal niet bijgelovig zijn.
Met een bijna volle bus reisden wij richting Nederland om de in aanbouw zijnde “ 7 provinciën ” en de “Batavia” te bezoeken.Om zoveel mogelijk leden de kans te geven mee te reizen hadden we weer vier opstapplaatsen voorzien.
Vanuit Aalter - de thuisbasis van het autocarbedrijf Cosmopolite Cars - ging het via Eeklo en Gent naar Antwerpen.
Een eerste tussenstop kwam er in het AC- Hotel- Restaurant in Meerkerk.
Daar konden we even bijpraten bij een lekkere koffie met ontbijtkoek, terwijl onze chauffeur Willy zijn rustpauze nam.Door enkele files onderweg en een omleiding in Lelystad kwamen wij een uurtje later dan voorzien aan op de werf.
Er werd afgesproken om meteen te lunchen en om 13u40 te verzamelen voor de gegidste rondleiding in twee groepen.

Onze gidsen schetsten ons eerst hoe het er in de 17de eeuw aan toe ging op de schepen = en scheepswerven van de machtige Verenigde Oost-Indische Compagnie.
Na een korte promotiefilm over de Bataviawerf bezochten we het beeldsnijdersatelier.In het atelier wordt sinds mei 2005 vooral gewerkt aan het snijwerk van het rechte wulf.
Het rechte wulf, ook wel het hakkebord genoemd, bestaat vooral uit de wapens van de zeven Nederlandse provincies, gegroepeerd rondom het wapen van de Nederlandse Republiek en geflankeerd door twee enorme leeuwen.
Dit rechte wulf meet 4 bij 7 meter.

   


Het snijwerk kunnen we dan ook beschouwen als het grootste beeldsnij-project ter wereld op een schip.
Het snijwerk is nu bijna klaar. Nog enkele details en daarna volgt het schilderwerk.

   


Het is de bedoeling dat het rechte wulf helemaal klaar zal zijn voordat het “De Ruyterjaar” op de Bataviawerf losbarst.
Centraal op het embleem van het rechte wulf staat het wapen van de Nederlandse Republiek: een zogenaamde 'klimmende' leeuw met in zijn rechterpoot een zwaard en in zijn linkerpoot een bundel van zeven pijlen. Deze stellen de zeven verenigde provincies voor. Om het grote wapen staan de wapens van de zeven soevereine gewesten afgebeeld
Van linksboven af tegen de klok in: Gelderland, Zeeland, Utrecht, Groningen, Overijssel, Friesland en Holland.Buiten op de werf bezochten we eerst de in-aanbouw-zijnde 7 Provinciën en daarna de afgewerkte Batavia.

   


Bij het nieuwe ontwerp voor de 7 Provinciën is de belangrijkste conclusie dat de romp van het nieuwe schip meer volume krijgt en er daardoor 400 ton méér waterverplaatsing is dan in het oude ontwerp.
Dat betekende dat een groot deel van wat er gebouwd was moest worden gedemonteerd, hetgeen in 2003 en 2004 is gebeurd.De kiel, de voorsteven, de achters11:25 12/21/06teven en de zandstroken werden gehandhaafd ; er moesten nieuwe spanten worden gemaakt en ook de spiegel van het schip moest worden vervangen.

De rondleiding op de Batavia werd vooral geanimeerd door het verhaal van de 2 bekwame gidsen die er voor zorgden dat wij ons bij momenten in de 17de eeuw, op de Batavia, een retourschip van het VOC waanden, op weg naar Batavia in Australië waar het op de klippen liep.
Zou het dan toch… vrijdag de 13de… dat is weer een ander verhaal.

   


Om 17u namen we afscheid van onze Nederlandse vrienden en vatten wij moe maar voldaan de terugreis aan.
Om deze mooie uitstap af te ronden vertoonden we op de terugweg de film: Pirates of the Caribbean, The curse of the black pearl.
In overleg met onze chauffeur Willy, en met het oog op het drukke verkeer onderweg, verkozen we opnieuw in Meerkerk te stoppen om iets te eten, even bij te praten en de benen te strekken.Onderweg hoorden we vooral positieve reacties en meermaals voor herhaling vatbaar. We blijven in ieder geval de bouw van de 7 Provinciën via internet op de voet volgen en wie weet binnen een paar jaar?


Luc Van Damme