Voorstelling

De Vlaamse houtsnijdersgildeDe Vlaamse houtsnijdersgilde werd opgericht eind 1991 en telt momenteel 200 leden in Vlaanderen en Nederland.
Het doel van deze voor Vlaanderen unieke gilde, is het leggen van contacten tussen liefhebbers, beginnende houtsnijders, gevorderden en professionelen, teneinde de kunst van het houtsnijden aan te leren, herwaarderen en promoten.
De Vlaamse houtsnijdersgilde vzw organiseert culturele uitstappen naar kunststeden, waarbij historische gebouwen, musea en tentoonstellingen bezocht worden. In diverse regio’s verzorgen zij demonstraties en workshops, waarbij leden de gelegenheid krijgen hun kennis en technieken in het houtsnijden te verbeteren..
Ze neemt regelmatig deel aan diverse evenementen zoals de Houthappening, Open Dag Hout in Nederland, verschillende hobbybeurzen, opendeurdagen en tentoonstellingen, waarbij zij het houtsnijden promoot, demonstraties verzorgt en werken van haar leden tentoonstel
Alle leden ontvangen regelmatig elektronisch of per brief een mailing met info over de komende activiteiten van de gilde. In juni en december verschijnt het tijdschrift "De Vlaamse Houtsnijder" boordevol verslagen over activiteiten, projecten, boekbesprekingen en houtsnijtechnieken.

Rond de feestdag van Sint-Jozef in maart worden alle leden uitgenodigd naar het ledenfeestmaal. Samen met dit feest voorziet de gilde een tentoonstelling of wedstrijd in waarbij er interesante prijzen te winnen zijn.
Lid worden:
Selecteer menukeuze "Inschrijvingen" vul het inlichtingenblad nauwkeurig in.
Lidgeld:
- €20 voor de leden ;
- €10 voor studenten met leerplicht.
Nieuwe leden die aansluiten in de loop van het jaar betalen naar rato van €5 per kwartaal.

Lidgeld:
KBC BANK NV rekening 443-4643071-78
IBAN-nummer : BE69 4434 6430 7178.
BIC : KREDBEBB
Mededeling: "NIEUW LID".

Wij heten u alvast van harte welkom.


Luc Van Damme
Voorzitter.